Langs kysten av Norge finnes det utallige bruer, kaier og betongkonstruksjoner som trenger vedlikehold. Samtidig er kompetansen om betongfaget innenfor maritime konstruksjoner begrenset hos mange utførende.

Det pågår nå et arbeid for å øke kravene til formell kompetanse innenfor maritim betong for de som skal levere anbud til de store byggherrene. NYD ønsker derfor å være i forkant, og vil i 2022 avholde det første kurset i rehabilitering av maritime betongkonstruksjoner.

Målgruppe:

Kurset er rettet mot prosjekterende, dykkeledere og dykkere hos undervannsentreprenører og dykkere som ønsker å heve sine kunnskaper og ferdigheter i undervannsbetong.

For mer informasjon, eller for å melde interesse, ta kontakt på lw@nyd.no

  • Hva lærer du?

    Modul 1 varer i 1 uke og omhandler inspeksjon og skadekartlegging.

    Modul 2 varer i 2 uker og omhandler rehabilitering og reparasjon.

  • Opptakskrav

    For å begynne kurset må du være sertifisert yrkesdykker. Du må også ha gyldig helseattest for yrkesdykkere.