Langs kysten av Norge finnes det utallige bruer, kaier og betongkonstruksjoner som trenger vedlikehold. Samtidig er kompetansen om betongfaget innenfor maritime konstruksjoner begrenset hos mange utførende.

Norsk betongforenings publikasjon danner kontraktsgunnlag for svært mange anbud og prosjekter. Publikasjonen kom i oppdatert versjon desember 2022. Her stilles det krav til formel kompetanse i undervannsbetong for dykkere, dykkerledere og støpeledere som skal være involvert i betong prosjekter i maritimt miljø.
Dette kurset tilfredsstiller alle kravene til publikasjon 5.

Målgruppe:

Kurset er rettet mot prosjekterende, dykkeledere og dykkere hos undervannsentreprenører og dykkere som ønsker å heve sine kunnskaper og ferdigheter i undervannsbetong.

For mer informasjon, eller for å melde interesse, ta kontakt på info@nyd.no

  • Hva lærer du?

    Første uke omhandler inspeksjon og skadekartlegging.
    Uke to og tre omhandler rehabilitering og reparasjon.

  • Opptakskrav

    For å begynne kurset må du være sertifisert yrkesdykker. Du må også ha gyldig helseattest for yrkesdykkere.