Fasiliteter

Trivsel både over og under vann.

For oss er det viktig at alle elever får et godt opphold. De moderne fasilitetene våre legger til rette for det.

Ved kaianlegget vårt på Nesodden finner du

  • 2 læringsbygg med dykkeutstyr 
  • dusj og garderober
  • 12 dykkestasjoner
  • våt- og tørrklokke
  • semi-submersible dykkeplattform
  • 3 trykkammer
  • 4 klasserom
  • takterrasse

10 dykkestasjoner

Semi-submersible dykkeplattform

Våt- og tørrklokke

Klasserom

Klasserom med utsikt

Dusj og garderober

Takterrasse på Norsk Yrkesdykkerskole, Nesodden.

Takterrasse