Stort ansvar krever høy kompetanse. Er du beredt?

Dykkerarbeid krever presise sikkerhetsvurderinger og nøye planlegging. Det er dykkerlederens ansvar. I dette kurset får du, under tett veiledning, trening i å planlegge og gjennomføre praktisk dykking ved en av NYDs dykkerstasjoner. 

Kurset er både teoretisk og praktisk, og du lærer om lederskap, sikkerhetsarbeid, risikovurderinger og lovverk. 

Fra 1. januar 2020 er det nye krav til alle innaskjærs dykkerledere. Består du dette kurset, oppfyller du disse – og er klar for ansvaret.

Er du en erfaren dykker som vil ta en mer ledende rolle?

Søk dykkerlederkurset!

 • Hva lærer du?

  Kurset tilfredsstiller kravene gitt i Forskrift om utførelse av arbeid § 26-23.

  Fokuset er primært på lederskap og risikohåndtering, og vi legger vekt på å dele erfaringer mellom kursdeltakerne.

  Store deler av kurset er praktisk og det legges opp til å løse scenarioer som dykkeleder med dykkere i vannet.

 • Opptakskrav

  For å begynne kurset må du ha fylt 24, ha minimum to års erfaring som yrkesdykker, og du må dokumentere at du har gjennomført minimum 200 arbeidsdykk.

 • Jobbmuligheter

  Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26 krever at alle som skal fungere som dykkeledere innaskjærs i Norge har gjennomført denne opplæringen. Kurset er derfor en forutsetning for å kunne bekle denne rollen.

 • Sertifikater

  Ved bestått opplæring får du et kursbevis som dokumenterer at du har gjennomført sikkerhetsopplæring som dykkeleder etter forskriften.