Hva er en yrkesdykker?

Mye av arbeidet vi trenger flinke folk til på overflaten, finnes også under vann. Derfor er en yrkesdykker først og fremst en fagperson. De er redningsmenn- og kvinner, fotografer, ingeniører, skippere og bygg- og anleggsarbeidere. De sveiser, inspiserer og vedlikeholder – alt fra oppdrettsanlegg til offshoreanlegg. 

Yrker som kan kombineres med dykking

Har du et håndverk eller noe du er god på? Kanskje trenger vi deg mer under vann enn du vet om. Noen yrker som ofte kombineres med dykking er 

  • snekker
  • murer
  • sveiser
  • rørlegger
  • elektriker
  • skipper
  • redningsdykker (brannmann)
  • ingeniør
  • fotograf
  • dykkerinstruktør

Utdanning

Dykkingen er middelet, ikke målet. Noen kaller det bare transportetappen. Derfor er det en fordel å ha en faglig rettet utdannelse i tillegg til dykkerutdannelsen. Men det er ikke et krav for å søke.

Reisedøgn

Ingen dykkere har noen gang fått jobb som dupp. Derfor må du regne med en god del reising – i noen bransjer opptil 250 døgn i året. 

Lønn

Lønnsnivået for yrkesdykkere varierer mye avhengig av typen jobb. En erfaren yrkesdykker kan tjene over 700 000 i året, mens en nybegynner kan regne med en gjennomsnittlig årslønn på cirka 400 000.